Räbbe Huvud logo

Räbbehuvud fyr

58º 01,76 N 11º 28,89 E
Fyrens position

Räbbehuvud ligger på Räbbö kloss, nordvästra Härön på utsidan Kyrkesund väster om Tjörn.
Ny karaktär fr.o.m. 25 juli 2016: LFL W 12s 6M

Koordinater:
58 grader 01,76 N
11 grader 28,89 E

(Klicka på kartan för en större version!)

PositionskartaFakta och historik

Fyren är belägen på fastigheten Härön 1:4, Tjörns kommun. År 1933 upplät ägarna ca 10 kvm av fastigheten för fyrbyggnaden. Upplåtelsen skedde kostnadsfritt och har ej tidsbegränsats.

År 1992 ansåg Sjöfartsverket att Räbbehuvud hade mist sin betydelse för sjöfarten. För fritidsbåtar och mindre trafik fanns och finns en alternativ och skyddad fyrbelyst led innanför Härön. Några personer med anknytning till sjöfart som ansåg att ett bevarande av fyren var viktigt bildade då "Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande och fortsatta drift"".

Föreningen övertog fyren 16 mars 1993. Efter ett antal år då fyren stundtals varit släckt fick föreningen ny styrelse 1 oktober 2008. Den nya styrelsens ledamöter har alla anknytning till Ängeviken och med det en större närhet till fyren.

En ny fyrlampa (med LED-ljus) införskaffades. I samråd med Sjöfartsverket ändrades fyrens karaktär från sektorfyr till runtomlysande. Man skulle kunna säga att istället för att vara en sektorfyr har den nu blivit en angöringsfyr om än med kortare lysvidd än sådana brukar ha. Den nya lampan tändes lördagen 28 februari 2009 och har sedan lyst utan mankemang.

Årtal

1933 Fyren byggs.
1940 Fyren byggs om.
1993 Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande och fortsatta drift tar över fyren.
1994 Fyren konverteras till solpaneldrift.
2008 Föreningen får ny styrelse och ny lampa köps in.
2009 Fyren återtänds. Nu som runtomlysande.
2010 Fyren målas om exteriört.
2019 Fyren bytte karaktär till LFL W 12s 6m
2022 Fyren får nya batterier och solcellerFyren har under åren fått löpande underhåll och lampan har lyst varje natt sedan 28 februari 2009.
För den som är intresserad av också andra fyrar i vårt land rekommenderas www.fyr.org
Fyrens bevarande

"Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande" har som uppgift att bevara fyren inte bara som minnesmärke utan också som en aktiv, fungerande fyr. I åtagandet mot Sjöfartsverket ingår regelbundna kontroller och årliga Rapporter till Sjöfartsverket om fyrens kondition.
För att fyren ska kunna bevaras krävs regelbundet underhåll och ibland även uppdateringar och förnyande av material.
Detta "jobb" görs av föreningens medlemmar:

För transporter till och från fyren har föreningen tillgång till fyrbåten GRETA; en Lallerödssnipa byggd ca 1940:

Föreningen har fn ca 40 medlemmar.
Alla är naturligtvis välkomna att bli medlemmar och på det sättet bidra till den fortsatta driften av Räbbehuvud fyr.
Inträdesavgift 3000 kr, årlig medlemsavgift 350 kr.

Som medlem kan du också följa med på någon av de utflykter som organiseras.
Här finns bilder från utflykterna de senaste åren:
(fler bilder efter login till "Medlemsservice")Utflykt med Atene runt Pater Noster


Utflykt till Kullens fyr


Utflykt till fyren Morups Tånge och Ästad vingård